Spotkanie z uczniami VIII L.O. w Krakowie

24 marca 2015 odbyło się spotkanie dr Macieja Kałuży z uczniami klas maturalnych w auli VIII L.O. w Krakowie. Spotkanie, zakończone dyskusją, poświęcone było rozwojowi myśli Camusa od kategorii absurdu do problematyki buntu, z szczególnym uwzględnieniem motywów filozoficznych i literackich w Dżumie. Pytania, jakie zadawali uczniowie wskazywały, że dobrze znają oni problematykę twórczości Camusa, stawiając prelegentowi naprawdę wysoko postawioną poprzeczkę.  Informacje na temat wydarzenia wraz z zdjęciami dostępne są na stronie VIII L.O. Serdecznie dziękujemy dyrekcji liceum i Marcinowi Urbaniakowi za organizację tego wydarzenia.

Link do zdjęć i informacji VIII L.O.

Projekt powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2013/09/D/HS1/00873, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.