Société des Études camusiennes

Francuskie Stowarzyszenie badaczy Alberta Camusa, Société des Études camusiennes, posiada 20 członków. Przewodniczącą Stowarzyszenia jest prof. Agnès Spiquel, wiceprezydenci: prof. Marie-Thérèse Blondeau, dr Jason Herbeck oraz prof. Hirosi Mino.

SEC jest organizatorem licznych konferencji we Francji, wydaje także pismo „Revue Présence D’Albert Camus”. Pod kierownictwem dr Jasona Herbecka realizowany jest projekt bibliografii publikacji poświęconych Albertowi Camus. Aktualna bibliografia jest kontunuacją tytanicznej pracy prof. Raymonda Gay Crosiera, który zebrał i opracował publikacje z lat 1990-2012.

W październiku 2015 roku Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa nawiązało stałą współpracę z Société des Études camusiennes. W porozumieniu pomiędzy podmiotami ustalono, że P.S.A.C. będzie publikować na stronie ważne informacje związane z wydarzeniami organizowanymi przez S.E.C. Francuski podmiot z kolei będzie aktywnie promował naszą działalność poprzez publikowanie informacji o naszych działaniach w periodyku Chroniques camusiennes.

Strona Stowarzyszenia: http://www.etudes-camusiennes.fr/