Polska Bibliografia naukowa opracowań twórczości Alberta Camusa (w przygotowaniu)

Bibliografia jest obecnie opracowywana przez członków Stowarzyszenia.

Bibliografia w wersji online (aktualizacja 2 kwietnia 2015)

Książki

Fiut, Ignacy Stanisław. Człowiek Według Alberta Camusa: Studium Antropologii Egzystencjalnej. Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1993. http://books.google.pl/books?id=OdNTMQAACAAJ.
Grzegorczyk, Anna. Kochanek prawdy: rzecz o twórczości Alberta Camusa. Katowice: Książnica, 1999.
Guze, Joanna. Albert Camus: Los i lekcja. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2004.
Jakubczuk, Renata. Entre La Protestation Tragique et La Révolte Dramatique : Camus et Rostworowski. Wyd. UMCS, 2009.
Mordarski, Ryszard. Albert Camus: między absurdem a solidarnością. Bydgoszcz: WSP, 1999.
Natanson, Wojciech. Szczęście Syzyfa. Wyd. 1. Kraków: Wydawn. Literackie, 1980.
Szydłowska-Brykczyńska, Waleria, and Albert Camus. Camus. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002.

Rozdziały w opracowaniach

Bielawka, Maria. “Camus and Tischner: In Search of Absolute Love.” In Phenomenology and Existentialism in the Twentieth Century, 2009.
Fiut, S.I. “Albert Camus: Phenomenology and Postmodern Thought.” In Analecta Husserliana. The Yearbook of Phenomenological Research, 2009.
Gołuński, Mirosław. “Historia – Archetyp – Dramat. ‘Gajusz Juliusz Kaligula’ Karola Huberta Roztworowskiego I ‘Kaligula’ Alberta Camus.” In Dramat W Historii – Historia W Dramacie, 2009.

Artykuły

Baran, Dorota. “Aksjologia Absurdu A. Camusa.” Przegląd Religioznawczy, no. 3/4 (1999): 31–40.
Bereś, Stanisław. “Alberta Camusa Ziemia Ostatniej Nadziei.” Odra, no. 1 (1995): 80–87.
Bieńkowska, Ewa. “Camus I Niemożliwe Pojednanie.” Res Publica Nowa, no. 9 (2000): 72–81.
Brzeska, Ewa. “Le Monde sans Dieu Ou L’homme Jete Dans L’existence Chez Camus et Chez Beckett.” Revue d’Études Françaises, 2014, 45–52.
Falkiewicz, Andrzej. “Teatr Alberta Camus.” Dialog : Miesięcznik Związku Literatów Polskich 3, no. 10 (1958): 62–84.
Jakóbczyk, Stanisław. “Les Malentendus de ‘Caligula’ Albert Camus et Karol Hubert Rostworowski.” Studia Romanica Posnaniensia, no. 9 (1983): 49–59.
Jakubczuk, Renata. “Camus, Homme de Theatre: Etat Actuel Des Recherches.” Lubelskie Materiały Neofilologiczne  Studies in Modern Languages and Literature, no. 20 (1996): 35–40.
———. “La Protestation Tragique: ‘Caligula’ de Camus et de Rostworowski.” Lubelskie Materiały Neofilologiczne. Lublin Studies in Modern Languages and Literature, no. 18 (1994): 53–65.
Janeczkówna, Maria. “Albert Camus, Laureat Nagrody Nobla.” Kultura I Społeczeństwo 2, no. 1 (1958).
Jurkowska, Maja. “Nieznany Camus.” Twórczość, no. 11 (1994): 144–45.
Kasperski, Edward. “Rozliczyć Egzystencjalizm (Albert Camus Z Perspektywy Ponowoczesności).” TEKSTUALIA. PALIMPSESTY LITERACKIE ARTYSTYCZNE NAUKOWE, no. 1(24) (2011): 21–40.
Katz-Hewetson, Janina. “Pułapki Pamięci.” Znak, no. 11 (1995): 173–75.
Lisowska, Urszula. “Ivan Karamazov’s Rebellion in Albert Camus’ and Karl Jaspers’ Interpretations.” The Journal of Education, Culture and Society, no. 2 (2010): 5–14.
———. “Na Czym Polegał Błąd Iwana Karamazowa – Albert Camus O Kompetencji Rozumu Wobec Irracjonalnego.” Ogrody Nauk I Sztuk 2 (2012): 13–20.
Miłosz, Czesław. “Braterski Rozmówca.” Plus Minus, no. 51 (1995): 4.
Mordarski, Ryszard. “Idea ‘Człowieka Absurdalnego’ W Twórczości Alberta Camusa.” Jedność I Wielość. Zbiór Rozpraw Pod Redakcją Stefana Sarnowskiego, 1996, 256–87.
Natanson, Wojciech. “Złocone Kopuły Krakowa (30-Lecie Śmierci Camusa).” Kultura I Życie, no. 9 (1990): 2.
Pilipowicz, A. “Aus Dem Ich-Du Ins Wir versus Aus Dem Wir Ins Ich, Der Todbestimmte Identitätstransfer in La Peste von Albert Camus Und in Bereitschaftsdienst, Bericht Über Die Epidemie von Hans Erich Nossack.” STUDIA NIEMCOZNAWCZE 39 (2008): 153–66.
Pytel, Ewa. “Das Gestoere Umfeld Des Modernen Menschen. Ein Zivilisationskritischer Versuch Ueber Ch. Heins ‘Der Fremde Freud’, T. Bernhards ‘Frost’ Und A. Camus ‘Der Fremde’.” Kwartalnik Neofilologiczny 47, no. 2 (2001): 207–21.
Raube, Sławomir. “Transgresja Nietzschego. Smutek Camusa.” Arkadia, no. 2/3 (n.d.): 68–74.
Romana, Patryk. “Obcy Czy ‘W Stronę Świata Zwrócony’? Rzecz O Obcości U Alberta Camus.” Pisma Humanistyczne, no. 1 (1999): 27–38.
Romaniuk, Radosław. “Camus I Filozofia, (Waleria Szydłowska, Camus).” NOWE KSIĄŻKI, no. 2 (2003): 24–25.
Roś, Joanna. “Ubóstwo Kabylii. Wezwanie Do Socjopolitycznej Sprawiedliwości Czy Etnografia Nędzy? Rozważania Nad Relacjami Alberta Camusa Z Regionu Kabylskiego.” Polisemia, no. 2 (2014). http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2014-13/joanna-ro–ubstwo-kabylii-wezwanie-do-socjopolitycznej-sprawiedliwoci-czy-etnografia-ndzy-rozwaania-nad-relacjami-alberta-camusa-z-regionu-kabylskiego.
Salamon, Mariusz. “Zarys Myśli Absurdalnej W Utworach Młodzieńczych Alberta Camusa.” Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego W Krakowie, 1989 1990, 235–54.
Schiller, Anna. “Biedo, Ojczyzno Moja…” Ex Libris, no. 62 (1994): 6.
Skórzyński, Piotr. “Albert Camus (1913-1960).” Arcana : Kultura, Historia, Polityka, no. 37 (1) (2001): 102–15.
———. “Albert Camus: Niegasnący Płomień.” Tygodnik Solidarność, no. 24 (1993): 15.
Stasik, Barbara. “Alberta Camusa Człowiek Paradoksalny.” Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 28 (1982): 27–58.
Stępniak, Maria. “Albert Camus, Ecrivain Francais d’Algerie.” Studia Romanica Posnaniensia 25/26 (2000): 351–94.
Stolarski, Robert. “La Composition de L’oeuvre Théâtrale d’Albert Camus.” Studia Romanica Posnaniensia 5 (1979): 57–71.
———. “La Conception de La Méditerranée Dans L’oeuvre de Camus.” Studia Romanica Posnaniensia 4 (1978): 53–58.
———. “Problème de La Méditerranée Dans Les Recherches Sur Albert Camus.” Studia Romanica Posnaniensia 1 (1971): 117–25.
Szpakowska, Małgorzata. “Camus, Czyli Coś Za Coś.” Dialog : Miesięcznik Związku Literatów Polskich 29, no. 10 (1984): 108–14.
Szydłowska, Waleria. “Ci Wspaniali Chłopcy Z ‘Temps Modernes’. Przypadek Alberta Camus.” Kresy, no. 11 (1992): 100–101.
Trojanowska, Barbara. “Absurd I Śmierć. Pojęcie Absurdu W ‘Micie Syzyfa’ I ‘Obcym’ Alberta Camusa.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia., no. 33 (1998): 97–104.
Ulanowski, Krzysztof. “Bezdomność W Świecie : Albert Camus.” Miscellanea Anthropologica et Sociologica 7 (2006): 21–45.
Walicka, Małgorzata. “Gombrowicz Wobec Egzystencjalizmu Sartre’a I Camusa.” Przegląd Humanistyczny 24, no. 1 (1980): 87–100.
Wielosz, Mirosława. “Vers Les ‘Mers Heureuses’: L’espace Métaphorique Dans L’État de Siege et La Peste d’Albert Camus.” Roczniki Humanistyczne, no. 5 (2005): 67–80.
Zaorska, Barbara. “Camus – ‘Obcy’, Albert Algierczyk.” Przegląd Humanistyczny, no. 1 (1994): 47–157.

Artykuły z gazet

Gładysz, Marek. “Albert Camus Przerywa Ciszę.” Życie Warszawy, nr 94 1994.
Gondowicz, Jan. “O Czym Nie Mieli Myśleć Przed 17 Laty.” Gazeta Wyborcza, nr 41 1990.
Kaszania, Piotr. “Pierwszy Człowiek.” Rzeczpospolita, nr 86 1994.
Krzysztof, Rutkowski. “Pasaż Z Camusem,” nr 50 1996.
Miłosz, Czesław. “Istota Samotna.” Gazeta Wyborcza, nr 2000.

Zgłoś pozycję do naszej bibliografii

Źródła danych wprowadzonych w wersji bieżącej