Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe do opiekuna strony

dr Maciej Kałuża
E-Mail:
maciej.kaluza@uj.edu.pl
Adres korespondencyjny: Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Kultury, Grodzka 52, pokój 45, 31-044 Kraków

© Copyright 2016 - Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa Projekt powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2013/09/D/HS1/00873, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.