Syria_UN013175_2016

Aleppo

Poruszeni potwornymi wiadomościami, dochodzącymi z Aleppo, gdzie mordowane są kobiety i dzieci, mając w pamięci pokojowe apele Alberta Camusa z 1956 roku, podczas wojny algierskiej, pragniemy przypomnieć, iż w naszym głębokim przekonaniu, przemoc która dzieje się na naszych oczach nie ma i nigdy nie powinna znaleźć usprawiedliwienia. Stanowczo potępiamy działania skierowane przeciwko bezbronnym cywilom. Sprzeciwiamy się represjom, jakie spotykają cywilów w Aleppo. Apelujemy jednocześnie do wszystkich Państwa o pomoc organizacjom, które jeszcze są w stanie dotrzeć do potrzebujących. Niech każdy z nas zrobi, co potrafi, aby w świetle pustoszącej Syrię wojny domowej, choćby symbolicznie, stanąć stanowczo po stronie ofiar, nie katów.

Maciej Kałuża