Zrzut ekranu 2016-08-23 o 12.20.53

17 grudnia 1947 – Malraux o „Kulturze”

Lektura korespondencji Malraux i Camusa (wydana w październiku przez Gallimarda) jest, z wielu powodów, ogromnie interesująca. Komentarz Malrauxa do manuskryptu „Obcego” stanowi, niewątpliwie, jeden z najbardziej intrygujących listów na temat genezy powieści po publikacji korespondencji Camusa i Greniera.

Dla badacza z Polski jednakże to list, który pojawia się w zbiorze z datą 17 grudnia 1947, zasługuje na szczególną uwagę.W owym krótkim liście znajdujemy bowiem następującą, ogromnie ciekawą informację. Malraux napisał do Camusa:

Kapitan Czapski, który był, jak bez wątpienia wiesz, ostatnim adiutantem generała Andersa, oraz, ponadto, jednym z niewielu ocalonych z Katynia, zajmuję się głównym wydawnictwiem emigracyjnym polski, Kulturą. Chciałby on bardzo aby owo czasopismo mogło wydać jeden rozdział „Dżumy” (Albert Camus, André Malraux, Correspondance 1941-1959, Gallimard 2016, s. 64 tłum. własne)

Notatka z listu wskazuje, iż Camus odpisał 23 grudnia 1947, choć nie zachowała się jego, niewątpliwie przychylna odpowiedź.

Fragmenty „Dżumy” Camusa (Kazanie i śmierć Ojca Paneloux) ukazały się w Kulturze (Numer 4) w 1948 roku. 08cd9c27779abee8a5b6bdcbd10e630281136db4

http://kulturaparyska.com/pl/historia/publikacje/1948

Na temat relacji Malraux i Czapskiego, więcej dowiedzieć można się na stronie: http://www.jozefczapski.pl/czapski-i-andre-malraux/